Taken en bevoegdheden

Belangrijk voor de juiste uitvoering van onderhoud op alle niveaus is het bepalen van de bevoegdheden die behoren bij de in het vorige hoofdstuk benoemde werkzaamheden.

Het is noodzakelijk dat alle medewerkers een gelijke manier van werken hanteren, namelijk de door de fabrikant voorgeschreven wijze. Hier word niet van afgeweken, tenzij binnen de organisatie formele goedkeuring hiervoor is, omdat het een verbetering betreft van de voorgeschreven manier van werken.

Coördinator werkplaats Slangen

De coördinator werkplaats Slangen is verantwoordelijk voor de verdeling van het werk binnen de werkplaats slangen en heeft de volgende specifieke taken en bevoegdheden:

 • Plannen van de werkzaamheden van de werkplaats
 • Bestellen van goederen dan wel opdracht geven tot bestelling
 • Oplossen van problemen die worden gemeld vanuit de werkplaats
 • Optreden in geval van incidenten
 • Adviseren aan Hoofd Bureau Uitvoering over de accordering van facturen
 • Bijdrage leveren aan de voorbereiding en ondersteuning van de werkzaamheden

Werkplaatsmedewerker

De medewerkers van de werkplaats houden zich bezig met de volgende taken en hebben de daarbij behorende bevoegdheden:

 • Reinigen en repareren slangen
 • Beheren voorraad slangen
 • Reinigen en repareren armaturen
 • Uitvoeren onderhoud slangenwasmachine
 • Uitvoeren kleine reparaties slangenwasmachine
 • Signaleren storingen aan de hijs- en transport installatie, de persinstallatie en de slangen verzorgingsmachine en lost deze, indien mogelijk, op.
 • Is als vakspecialist betrokken bij de aanbesteding en aanschaf van nieuw slangenmaterieel alsmede de apparatuur noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden in de slangenwerkplaats