Taken en bevoegdheden

Belangrijk voor de juiste uitvoering van onderhoud op alle niveaus is het bepalen van de bevoegdheden die behoren bij de in de vorige paragraaf benoemde werkzaamheden.

Het is noodzakelijk dat alle PBM medewerkers een gelijke manier van werken hanteren, namelijk de door de fabrikant voorgeschreven wijze. Hier word niet van afgeweken, tenzij binnen de organisatie formele goedkeuring hiervoor is, omdat het een verbetering betreft van de voorgeschreven manier van werken.

Coördinator PBM

De coördinator PBM heeft verantwoordelijkheden voor de verdeling van het werk binnen de werkplaats ademlucht en heeft de volgende specifieke taken en bevoegdheden:

 • Plannen van de werkzaamheden van de werkplaats PBM
 • Bestellen van goederen dan wel opdracht geven tot bestelling
 • Oplossen van problemen die worden gemeld vanuit de werkplaats, eventueel met de hulp van de beheerder PBM en/of het Hoofd Bureau Uitvoering
 • Adviseren aan Hoofd Bureau Uitvoering over de accordering van facturen
 • Bijdrage leveren aan de voorbereiding en ondersteuning van de werkzaamheden
 • Bewaken tijdige afhandeling reparaties na dienstoverdracht

Werkplaatsmedewerker

De werkplaatsmedewerkers zijn een groot deel van hun tijd bezig met alle werkzaamheden in de werkplaats. Zij hebben de volgende specifieke taken en bevoegdheden:

 • (Laten) keuren, certificeren, onderhouden, repareren en registreren van ademlucht apparatuur en – middelen.
 • (Laten) keuren, certificeren, onderhouden, repareren en registreren van duikapparatuur en – middelen.
 • (Laten) keuren, certificeren, onderhouden, repareren en registreren van de PBM werkplaats apparatuur.
 • Laten uitvoeren van keuringen en/of onderhoud aan alle PBM gerelateerde middelen die niet vallen onder de werkzaamheden van de Garage BAA of de PBW, inclusief controle op een juiste en tijdige uitvoering
 • Het beheren van en controleren op de uitvoering van contract afhandeling door / via derden
 • Dagelijks schoonmaken van de AB werkplaats conform het schoonmaakrooster
 • Gereedmaken gebruikte gereedschappen voor nieuw gebruik
 • Afstemmen met vakbekwaamheid en/of betrokken teamleider(s) over het moment van operationeel vrijgeven
 • Controleren van oplever- of afnamepunten
 • Controleren werkzaamheden uitgevoerd door derden
 • Uitvoeren inspectie voorafgaande aan de ingebruikstelling
 • Afhandelen van schades onderverdeeld in
  • Invoeren schademeldingen en –formulieren
  • Contacten met verzekeringsmaatschappij (via Bureau Beheer Materieel)
  • Contacten met leverancier
  • Fysiek afhandelen van schade met verzekering en leverancier Bureau Beheer Materieel
  • Schade analyse maken,
  • Indien verwijtbare schade terugkoppeling aan leidinggevende veroorzaker.
 • Begeleiden, registreren en archiveren van onderhoud, keuringen en certificeringen;
 • Voeren van de administratie
 • Communiceren van de planning met eindgebruikers over uitvoering
 • Administratieve afhandeling van Facturen
 • Uit beheer nemen van middelen onderverdeeld in;
  • In archief zetten van middelen in beheersysteem
  • Aanmelden bij Bureau Beheer Materieel
  • Verkoopprijs vaststellen
 • Verkoop / afvoer middelen door bureau beheer materieel
 • Bestellen en inkoop: het centraal plaatsen van bestellingen of inkooporders
 • Uitgifte bestelde of ingekochte middelen dan wel controle daarop

Alleen door de fabrikant / leverancier opgeleid geëxamineerd en jaarlijks getraind personeel is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden niveau 2 tot en met 4 uit te voeren.

Onderhoud ademluchttoestellen

medewerkers belast met het verrichten van onderhoud aan ademluchttoestellen, moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de ademluchttoestellen wordt verlengd. Niveaubepaling is conform de richtlijnen van de leverancier, Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Brandweer nederland (NVBR) en de regels gesteld door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Overzicht bevoegdheden onderhoudsniveaus

Bevoegdheden

 • Gelaatstukken reinigen / testen
 • Ademautomaten reinigen / testen
 • Testen m.b.v. Dräger Testor
 • Draagplaat en bandenstel
 • Drukregelaar reinigen / testen
 • Cilinders controleren en vullen
 • Afsluiters monteren/demonteren.
 • Gelaatstukken reinigen / repareren / testen
 • Ademautomaten reinigen / repareren / testen
 • Testen m.b.v. Dräger Testor en Prestor
 • Draagplaat en bandenstel
 • Drukregelaar Reinigen / reinigen testen
 • Cilinders controleren en vullen
 • Afsluiters monteren / demonteren
 • Gelaatstukken reinigen / repareren / testen
 • Ademautomaten reinigen / repareren / testen
 • Manometer/Bodyguard
 • Afsluiter revisies
 • Jaarlijkse controle
 • Onderhoud van ademlucht toestel
 • Upgrades uit voeren.
 • Testen m.b.v. Dräger Testor en Prestor

Toelatingseisen

 • LBO werk en denkniveau
 • Affiniteit met techniek
 • Minimaal LBO technische richting
 • Geldig certificaat onderhoud ademlucht toestellen niveau 2
 • Minimaal MBO technische richting.
 • Geldig certificaat onderhoud ademlucht toestellen niveau 3
 • Minimaal een jaar ervaring in een ademlucht werkplaats.