Uitvoeren onderhoud producten ademlucht

Bij het uitvoeren van onderhoud is wél bepalend welk artikel het betreft. Voor de verschillende ademlucht materialen gelden bijzondere eisen aan het onderhoud. Dit betreft naast de werkwijze ook de vereiste opleidingsvormen voor de verschillende niveaus van onderhoud. Zowel het jaarlijkse als tweejaarlijkse onderhoud wordt volledig uitbesteed aan leveranciers.